Drijfveer

Ontmoeten en de ruimte waarin de ontmoeting plaatsvindt zijn essentieel voor de kwaliteit ervan. Een kwaliteit die leidend moet zijn in de vormgeving van deze ruimte. Ons cultureel landschap, urbaan, ruraal, op mezo- en microniveau,  zou hiervan het resultaat moeten zijn maar vertoond vele gebreken. Gebreken die voortkomen uit krachten en mechanismen waarin de menselijke ontmoeting en kwaliteit van samenleven te weinig centraal staat.

Door het maken van Ont-moetingsinstallaties, waaronder GebogenBuizenBouwwerken, probeer ik een ruimtelijke omgeving en situatie te creëren die de hedendaagse ruimtelijke ordening en ruimtelijke verwachting overstijgt. In het veld van de beeldende kunst en theatervormging heb ik de vrijheid gevonden die ik en de samenlevende mens voor dit onderzoek nodig hebben.

Hierin is het mogelijk waardevrije ruimtelijke situaties te maken die ontmoetingen tussen mensen onderling en ruimte onderzoeken op openheid, geborgenheid, aandacht, nabijheid, gelijkheid en schoonheid.

De installaties kunnen op zichzelf functioneren maar een toegevoegde (theatrale) handeling, muzikale beleving of andere invulling vanuit een andere kunstdiscipline kunnen de werking (een andere) richting geven en verdiepen.